METODOLOGIA LEARNICK 

Des del principi, el Club Learnick ha tingut molt clars els objectius que ha de tenir l'extraescolar de robòtica i programació:​

  • Fomentar les vocacions tecnològiques en els nens i nenes en un context on cada cop es necessita més gent amb un perfil tecnològic

  • Preparar tots els nens i nenes per poder-se enfrontar a un món on tenir coneixements de robòtica i programació ja no serà un plus, sinó una necessitat. 

Són objectius que no són fàcils d'aconseguir i que mai s'han de perdre de vista. De fet, és molt fàcil aconseguir l'efecte contrari al pretès: que els nens i nenes s'avorreixin i acabin perdent qualsevol interès per la robòtica i la programació. 

Per aconseguir els objectius, el Club Learnick ha dissenyat la seva propia metodologia, que es basa en quatre pilars: STEAM, l'ús d'una gran varietat de materials, l'alumne com a protagonista de la classe i l'aprenentatge basat en projectes (ABP) . Aquesta metodologia, recolzada de manera imprescindible per un currículum completíssim desenvolupat per nosaltres i per un sistema de nivells clar i organitzat, garanteix l'assoliment dels objectius pretesos. 

 

STEAM

GRAN VARIETAT DE MATERIALS

ALUMNE = PROTAGONISTA

ABP I TREBALL PER REPTES

 
 

STEAM

Science, technology, engineering, arts and maths. 

Ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques

Tradicionalment, s'havia utilitzat STEM, en lloc de STEAM, per referir-se a les activitats que connectaven la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques entre elles per fer projectes multidisciplinars. 

No obstant això, creiem que la A de art és tant important com la resta i, per això, preferim el concepte STEAM. De fet, la robòtica i la programació ens donen una oportunitat única per fomentar la creativitat i trobar i crear art en llocs on tradicionalment no se l'esperava.

 

Així, amb la metodologia Learnick a l'extraescolar no treballem la robòtica o la programació de manera aïllada, sinó de manera multidisciplinar i treballant aquestes cinc disciplines i moltes més, entrellaçant-les totes entre elles

 

GRAN VARIETAT DE MATERIALS

La metodologia Learnick utilitza una gran varietat de materials: més de 20 tipus de kits de robòtica i més de 20 tipus de softwares de programació.

 

Per aconseguir que la robòtica sempre sigui màgica, és imprescindible que els nens i nenes experimentin amb molts tipus de robots i programes al llarg de tot el currículum. 

Disposar d'aquesta gran quantitat de material complica la logística de l'extraescolar, ja que no es necessita només un o dos tipus de kits de robòtica, sinó moltíssima varietat. No obstant això, és absolutament imprescindible per aconseguir que els nens i nenes no vegin la robòtica i la programació com una tasca repetitiva. Així, aconseguim que cada trimestre i any sigui únic i màgic. 

 

ALUMNE = PROTAGONISTA

Que l'alumne sigui el protagonista de la classe és un dels pilars de la metodologia Learnick.

Els nens i nenes han de tenir el rol més actiu de la classe. L'instructor es limita a plantejar reptes i a ajudar a cadascun d'ells a arribar a la seva propia solució. Escapem totalment d'un tipus de classe en què l'instructor és el personatge més actiu i els nens són subjectes passius. Són ells i elles els que han de portar el pes i l'acció de la classe.

 

Fer-ho d'aquesta manera ens permet que cadascun d'ells avanci amb el seu propi ritme de treball i prengui les seves pròpies decisions, ajudant-los a tenir un bon esperít crític

 

ABP i treball per reptes

L'aprenentatge basat en projectes i el treball per reptes garantitzen que els nens i nenes estiguin sempre motivats i que aprofitin al màxim al seu temps.

Així, els nens i nenes s'esforcen per superar reptes que són del seu interès. En lloc de limitar-se a seguir les indicacions de l'instructor o unes instruccions, prenen un rol actiu i són ells els que han de pensar com volen resoldre el repte i de quina manera s'han de organitzar la feina i el temps. 

D'aquesta manera, realitzen un aprenentatge molt real i significatiu i assoleixen habilitats que van molt més enllà de la robòtica: autonomia, lideratge, treball en equip, esperit crític i racionalització

  • Facebook Basic Black
  • Instagram Basic Black

informacio@learnick.com | 937 58 66 88 | Barcelona i Maresme

© 2019 All rights reserved by Learnick | Aviso LegalPolítica de Privacidad