Nuevos Centros

EL NOSTRE OBJETIU

El que busquem amb aquesta activitat és la generació d’ambients d’aprenentatge basats fonamentalment en l’activitat dels estudiants. Ells podran concebre, desenvolupar i posar en pràctica diferents projectes que els permetran resoldre problemes i facilitar alhora certs aprenentatges matemàtics, científics i tecnològics.

BENEFICIS PER L’ESCOLA

Què aporta l’ensenyament de programació i robòtica a les escoles? Des del punt de vista educatiu, la programació ajuda a dividir un problema gran en “múltiples petits”, de manera que el robot ensenya als nens a anar resolent, pas a pas, problemes que es van trobant i així enfrontar-se a qualsevol treball o faceta de la vida. A més, l’ensenyament sobre noves tecnologies augmenta la motivació, millora l’autonomia i fomenta la creativitat dels estudiants, a més de preparar-los per un mercat laboral que cada vegada demanda més professionals en l’àrea de les TIC. Això sí, sense oblidar mai que l’activitat ha de ser divertida alhora que didàctica.

A més, els nens que treballen amb ordinadors busquen l’assistència i consells d’altres companys, per tant, socialitzen més entre ells i treballen de forma social i col·laborativa, fins i tot encara que cada alumne disposi del seu propi ordinador personal.

COL·LABORA AMB NOSALTRES

Si ets director / a o AMPA d’un centre escolar i esteu interessats en fer la extraescolar del club Learnick en els vostres centre, contacteu amb nosaltres a l’adreça nouscentres@learnick.com