Metodologia

METODOLOGIA

Treballem a partir de la metodologia STEM Eduacation basada en l’ensenyament-aprenentatge que engloba tots els àmbis de la ciència: Science, Technology, Engineering and Mathematics. És a dir, disciplines considerades fonamentals per a les societats tecnològicament avançades. L’evolució que suposa agrupar aquestes grans àrees de coneixement en el segle XXI és que s’obrin pas en l’educació.  
Els alumnes treballen per nivells a partir de casos pràctics i la resolució de problemes amb l’enfocament didàctic integral learning by doing. Aprenen a partir de la pròpia experiència partint de casos reals i desenvolupant els seus coneixements i les seves habilitats a través d’un aprenentatge significatiu. Les aules es formen en grups reduits mitjançant el treball cooperatiu que permet un aprenentatge personalitzat i d’excel·lència. A la vegada, els alumnes desenvolupen habilitats socials assimilant valors com el respecte i l’ajuda mútua.

Si accediu a la nostra pàgina de Facebook podreu anar veient com treballen els nostres alumnes la robòtica i la programació educacional.